Distribusjon

Tenden har 28 laste- og distribusjonsbilar, 7 krok- og bulkbilar, spesialbil for kadavertransport + 10 innleigde bilar som handsamar kundar i Sogn og Fjordane og på Søre Sunnmøre. Vi set høge krav til uniformering av bil og sjåfør.