TELEFON 
+47 57 87 69 00
             
ADRESSE
Visnesvegen 15, 6783  STRYN
Prisvilkår
ALMINNELIGE PRISVILKÅR FOR THOR TENDEN TRANSPORT AS OG TENDEN AS

Alle tilbudte og avtale priser forutsetter at det alminnelige veinettet på strekningen er tilgjengelig for store kjøretøyer for gjennomføring av den enkelte transportoppdrag på det aktuelle tidspunkt. Ved stengning av deler av dette veinettet som følge av uvær, ras, flom, brann eller andre årsaker, er transportøren berettiget til å belaste kunden for sine merutgifter ved venting, omkjøring mv, derunder merutgifter til lønn, drivstoff, bompenger og ferger. 

Det samme gjelder dersom de avtalte transportoppdrag skulle bli belagt med særskilte skatter eller avgifter.

Alle priser er å forstå uten merverdiavgift.

Disse vilkår er gjeldende fra 1. september 2017. 

Eventuelle endringer i vilkårene vil bli lagt ut på hjemmesidene – www.tenden.no


Stryn, 30. august 2017

Thor Tenden Transport AS                                                                Tenden AS
Org nr 942 623 232 MVA                                                                  Org nr 917 691 436 MVA