Tenden AS har 3 krokconteinerbilar som transporterar slakteriavfall frå slakteri i Sogn og Fjordane og Søre Sunnmøre. I tillegg har vi ein spesialbil som henter dyrekadaver i Sogn og Fjordane og Ottadalen. Slakeriavfall blir levert på Biosirk sitt anlegg ved Hamar. Dette blir trykkoka og kjem ut som beinmjøl og feitt for videresal.

 

Ein viktig transport i ernæringskjeden.