Trygg transport på norske vegar

Gods for utgåande trafikk er typisk ferdigvarer av kjøt, trapper og vindu samt søppel til forbrenning. Alle bilane går i faste oppdrag over store deler av Noreg til og med Trondheim, men vi har kapasitet til ytterlegare gods.

Tenden AS

Slakteriavfall

Tenden AS har 3 krokconteinerbilar som transporterar slakteriavfall frå slakteri i Sogn og Fjordane og Søre Sunnmøre. I tillegg har vi ein spesialb […]

Kraftfor

Frå produksjonsanlegget til Ottadalen Mølle i Lom leverar Tenden AS med sine 3 bulkbilar kraftfor til bønder frå Tresfjord i nord til Sognefjorden i sør.

Thor Tenden Transport AS

Distribusjon

Thor Tenden Transport AS har daglege ruter ut frå terminalen i Stryn for levering av varer til Nordfjord, Sunnfjord, Sogn og Søre Sunnmøre.

Stykkgods og partilast

Stykkgods er mindre sendingar av varer som transporterast individuelt og som vanligvis ikkje fyller heile lasterommet til eit køyretøy eller ein container. Stykkgods kan bestå av små pakkar, kasser, øskjer eller andre emballerte varer som transporterast frå éin avsendar til éin mottakar.

Avfall

Thor Tenden Transport AS tilstreber minst mulig tomkjøring og frakter ulike typer avfall som returtransport tilbake til Østlandet.

Termo/temperert

Termotransport er transport av temperaturregulerte varer. Til dette vert det nytta containarar og køyretøy med kjølerom der kjøleaggregat sikrar at rett temperatur vert overhelden.