Avfallet som lastes fra områdene Sogn og Fjordane og Søre Sunnmøre, går både til materialgjenvinning og energigjenvinning. Glass og metall blir til nye produkter som for eksempel glasopor (brukes som er et premium fyllings- og isolasjonsmateriale) eller nytt glass og metall.

Av restavfall og treverk, produseres både fjernvarme og produksjonsvarme til Borregaard industrier. Bunnasken etter forbrenning materialgjenvinnes.

En av våre hovedkunder er Geminor på Karmøy. Selskapet avsetter mer enn 2 millioner tonn årlig, der 750 000 tonn kommer fra Norge.